Toprinse Neutral

Toprinse Neutral är ett neutralt ytavspännande medel. Produkten ger god avrinning och därmed snabb fläckfri självtorkning av diskgodset.

Svanenmärkt
Artikel Kvantitet
Pris
2038906
Torkmedel Toprinse Neutral, 5 l
Ej möjlig