Top Rinse Jet HD

TOPRINSE JET HD är ett surt ytavspännande torkmedel. Ger god avrinning och därmed en snabb och fläckfri självtorkning av diskgodset. Rekommenderas för användning i hårt vatten.

Artikel Kvantitet
Pris
2016491
Torkmedel Toprinse Jet HD, 5 l
Ej möjlig