Sopborste med trärygg. Kokos/tagelfiber.

Sopborste med trärygg. Kokos/tagelfiber.

Artikel Kvantitet
Pris
2039663
Sopborste 60 cm
Ej möjlig