Ett urval av produkter inom Drytac SpotOn

Drytac Spot On

Drytac SpotoOn monomerisk, är en 100my avtagbar folie. Det avtagbara limmet är som små prickar, detta innebär enkel och snabb montering och lätt att ta bort. Folien går även att använda på plana ytor utomhus under korta perioder. Folien är avtagbar upp till 12 månader från montering.