Ett urval av produkter inom LFP obestruket papper

HP Universal Bond Paper

Obestruket, matt papper för ritningar och vardagsutskrifter.

Opti® Uncoated

Obestruket, matt papper för posters och ctp-utskjutningar, tryckbar på båda sidor upp till 720 dpi, dye- och pigmenterat bläck (vattenbaserade), hylsa 51 mm.