Chromolux® 700 board

Kartong, träfritt, högvitt, gjutbelagt, högglansig

Ladda ner produktdatablad