Ett urval av produkter inom Silk & Mattbestruket trähaltigtpapper

TerraPrint® Silk

Bestruket, trähaltigt, vit, sidenmatt

UPM Sol matt

Bestruket, trähaltigt, vit, matt