Ett urval av produkter inom Tyndtryck

PakoPharm®

Opakt tunntryckspapper, träfritt, vit, jämn yta, hög rivstryrka