Plywood boxes standa

Plywoodlådor är ett lätt men mycket stadigt emballage som passar särskilt bra för långväga frakt av tungt eller känsligt gods. Björkplywood skyddar mot fukt eller klimatväxlingar. Profiler av galvaniserad plåt dämpar effektivt vibrationer och stötar. Lådorna är återanvändbara och går att vika ihop vilket minskar såväl lagrings- som transportutrymme. Enkla att montera och försegla.