Europaskalan 4- färg standard

Allround vegetabilisk 4-färgsserie, presstabil