Europaskalan 4- färg special

Allround 4-färgsserie med förbättrad torkning och bra gnidfasthet, delvis presstabil.