Avloppsrengöring Nu-Drain
Avloppsrengöring Nu-Drain
Avloppsrengöring Nu-Drain

Avloppsrengöring Nu-Drain

Nu-Drain är en bioteknisk underhållsprodukt för fettavskiljare och avlopp. Den innehåller en aktiv bakterieflora som biologiskt bryter ner fett och organiskt material. Det minskar dålig lukt och frekvensen av urpumpningar.
  • 2044732
Återställ filter