Reacto® CFB

Självkopierande papper (mellanark), träfritt, vitt och färgat