JAC® Radial
JAC® Radial
JAC® Radial

JAC® Radial

Självhäftande papper, träfritt, bestruket, matt, i starka fluorecerande färger.
Tryckmetoder
Absorberande kvaliteter som lämpar sig för offset, UV-offset och screentryck. Det kan vara lämpligt att använda sprutpulver med lämplig partikelstorlek.
Rastertäthet
Rekommenderad rastertäthet är upp till 80 l/cm (200 dpi). Vid användning av annan rasterteknologi bör test göras före tryck. Valet av färgprofil och maximal färgmängd bör göras av tryckeriet. De väger in alla delar i beslutet, som pappersvalet och utrustning.
Tryckfärg
Lämplig för absorbtionstorkande-, oxidationstorkande- och UV-färg.
Mottryck
Standard mottryck. Ökat mottryck bör undvikas.
Torktid
Torkprocessen för oxidationstorkande färger och standardfärger är i regel 24 till 48 timmar, beroende på färgmängden.
Efterbehandling
UV-, olje- och vattenbaserad lack rekommenderas.
Information för hantering
För att papperat ska behålla sin planhet bör fuktigheten vara mellan 45 och 55% i temperaturer mellan 20 och 23°C. Papperet bör förvaras i sitt originalomslagspapper tills det ska tryckas. Extrema förändringar i lufttryck och temperatur bör undvikas.
Ansvarsfriskrivning teknisk specifikation
Samtliga uppgifter är enligt brukets mätningar och kan bli föremål för förändringar som är brukligt inom branschen.
Ansvarsfriskrivning tryck- och efterbehandlingstekniker
Vid alla tryck- och efterbehandlingstekniker, är det leverantörens rekommendationer för färger, lim, laminering och foliering etc. som gäller. Reklamationer som uppstår vid felanvändning, ansvarar Papyrus ej för.