Opti® Photo Silk

Högbestruket papper med sidenmatt yta för färgkrävande poster i inkjet.