Tejp med färdiga texter

Tejp med tryckta standardtexter om hantering och innehåll. Finns i flera versioner. Kontakta oss för mer information.