Här finns vi

Affärsservice
Tel. 020-255 255 
order.finpapper.se@papyrus.com 

Prover & Dummies 
Tel. 020-884 488 
dummyshopen.se@papyrus.com 

Papyrus Sverige AB
Box 1004, 431 26 Mölndal
Kronogårdsgatan 3
Tel vx. 01051-70000

Telefontid 
Måndag – torsdag kl. 08:00 – 17:00
Fredag kl. 08.00 – 16:30 

Stockholm 
Box 90113, 120 21  Stockholm 
Ostmästargränd 8

Göteborg
Box 1004, 431 26 Mölndal
Kontor: Kronogårdsgatan 3
Lager: Nämndemansgatan 17

Malmö
Box 8030, 200 41 Malmö
Mor Marnas väg 6