Fakta om Papyrus Sverige AB


Vi har vårt huvudkontor i Mölndal, söder om Göteborg.
Företaget ägs av Altor Fund II och Triton II Fund.

Bolagets omsättning för 2019 var 265 MSEK, varav närmare 53% utgörs av e-handel.

Antal anställda är 42 personer.

Försäljningskontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Lager finns i Borås, Malmö och Stockholm.

Antal kunder i Sverige är cirka 900 företag.

 

Papyrus Sverige AB


Organisations- och Vat.nummer
Organisationsnummer 556914-6730
Vat.nummer SE556914673001
Styrelsens säte: Mölndal

Bankuppgifter
Bank: Danske Bank
Bankgiro: 152-1665
Bic/Swift: DABASESX
IBAN SEK: SE54 1200 0000 0124 1013 6117
IBAN EUR: SE76 1200 0000 0124 1013 6109

 

ISO 9001:2015
För att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet är Papyrus certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Vårt certifikatnummer är 10089749. Vi har varit certifierade sedan årsskiftet 1994-95.

ISO 14001:2015
För att säkerställa miljöarbetet har Papyrus ett brett miljöengagemang och är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015. Vårt certifikatnummer är 10089749. Vi har varit miljöcertifierade sedan juli 1998.

Ansluten till FTI
Flera av våra artiklar omfattas av producentansvar enligt förordningen 2014:1073. Papyrus är anslutna till FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen med kundnummer 5569146730. Vi deklarerar och erlägger avgifter för dessa produkter enligt gällande förordning.

FSC
SQS-COC-100158

PEFC
34519