Papyrus kvalitets- & miljöpolicy

Vi är leverantör av mervärdeskapande print- och presentationslösningar till den grafiska industrin, samt av förbrukningsvaror till offentlig verksamhet och industri.

Genom att analysera våra kunders behov och krav utvecklar vi ständigt vår verksamhet och våra affärsrelationer. För att bidra till en hållbar utveckling söker vi kontinuerligt efter, samt utvecklar nya metoder, produkter och effektiva logistiklösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom hög tillgänglighet och en rådgivande roll erbjuder vi rätt kvalitet på våra lösningar.

Kvalitets- och miljöarbetet bedrivs integrerat i verksamheten. Genom ett nära och utvecklande samarbete med utvalda leverantörer uppfylls våra och våra kunders krav. Med god kunskap om hur miljöfrågor påverkar våra kunder och leverantörer skapar vi ett mervärde i våra affärsrelationer, samt minskar resurs- och energiförbrukningen. Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra våra medarbetares kompetens och tar tillvara deras engagemang.

Att följa relevant lagstiftning, regelverk och andra bindande krav är en självklarhet i vår verksamhet.

 

Länk till våra certifikat