Vår historia

Vägen fram till dagens Papyrus har varit lång och spännande. Från att, under namnet Pappersgruppen, enbart ha varit en pappersgrossist har vi, framförallt i Norden, utvecklats till att förse även industri- & service- företag med alla typer av förbrukningsvaror.

För att försöka klargöra de rätt komplicerade turerna runt vårt namn (som vi delar med en mängd grossist-syskon i Europa), kan en liten historielektion vara på sin plats. Nedan några hållpunkter...

1895 
Korndals bruk blir Papyrus Dåvarande vice häradshövdingen, Marcus Wallenberg, köper konkursboet Korndals pappersbruk, som ligger vid Mölndalsån. Han vill ha ett internationellt gångbart namn och väljer att gå ifrån det gamla bruksnamnet som refererar till orten. Bruket döps istället till Aktiebolaget Papyrus.

1965-1967 
Samarbete mellan bruken AB Papyrus köper aktierna i AB Svanströms pappersagentur i Stockholm. Tillsammans med Munkedal AB köps pappersgrossisten Söderbergs Papper, som, efter fusion, ändrar namn till Söderberg & Grubbens AB. Papyrus och Munkedals säljer aktier i Söderberg & Grubbens till Grycksbo pappersbruk och de tre bruken kommer så att äga 1/3 vardera.Tillsammans köper de tre bruken Nordström & Tinggren i Göteborg och dess filial i Malmö.

1974 
En stor pappersgrossist växer fram Söderberg & Grubbens slås samman med grossisten Nordström & Tinggren och bildar Pappersgruppen, som ägs av de tre pappersbruken; Papyrus, Munkedal och Grycksbo.

1981 
Munkedal AB säljer sina aktier i Pappersgruppen till Stora Kopparberg och pappersbruket Papyrus.

1986 
Papyrus-bruket köps av Stora-koncernen och finpappersdelen inom Stora samordnas under namnet Stora Papyrus.

1990 
Stora köper tyska Feldmühle och finpappersdelen inom Stora får nytt namn: Stora Fine Paper.

1996 
Grossistverksamheten bryts ut från Stora Fine Paper och blir en egen division under namnet Stora Merchants.

1998 
Bruket Papyrus byter namn Svenska Stora och finska Enso går samman och bildar Stora Enso. Mölndalsbruket Papyrus byter namn till Stora Enso Mölndal AB. (Namnet Papyrus behålls som ett vilande varumärke inom Stora Enso.)

1999 
Det nya Papyrus Alla grossisterna under Stora Enso Merchants samordnas och byter namn . . . till Papyrus!

2002 
Klippan AB köper Mölndalsbruket Stora Enso Mölndal AB (som före 1998 hette Papyrus) och bruket byter namn till Klippan Paper Mölndals Bruk. Det avvecklades 2005 och förklarades i konkurs 2006.

2004-2005 
Papyrus köper holländska Scaldia och franska Papéteries de France samt tyska pappersgrossist-gruppen Schneidersöhne och blir därmed Europas näst största pappersgrossistkedja.

2008 
Papyrus byter ägare Stora Enso säljer Papyrus AB och tillhörande grossister. Nya ägare blir Altor och Triton.

2011 
Förbrukningsvaror under nytt namn Från och med den 14 mars samlas Papyrus Förbrukningsvaror under nytt namn – Papyrus Supplies. Syftet med namnändringen är att tydliggöra den del av verksamheten som är helhetsleverantör av förbrukningsvaror i Skandinavien samt att markera satsningen framåt.

2013 
För att stärka kundfokus och utveckla kundanpassade produkter och tjänster delar Papyrus upp verksamheten i två separata bolag från och med den 1 april. Papyrus Sverige AB – grossistverksamhet av finpapper, kontorspapper och tillbehör/förbrukningsvaror till grafisk industri och återförsäljare etc. Papyrus Supplies AB – grossistverksamhet inom städprodukter, hygienartiklar och packprodukter.


Vill du ytterligare fördjupa dig i historien runt grossisten Pappersgruppen fram till grossisten Papyrus . . . klicka HÄR.