Receptia marfurilor

Receptia cantitativa

  • Receptia cantitativa se va efectua la data si locul livrarii produselor, in prezenta a cate unui reprezentant al ambelor parti, prin semnarea avizului de expeditie.
  • De la momentul semnarii avizului de expeditie, proprietatea si riscurile asupra bunurilor livrate trec de la Vanzator la Cumparator.
  • Insusirea prin semnatura a avizului de expeditie de catre reprezentantul Cumparatorului, fara obiectii, inlatura raspunderea Vanzatorului pentru orice lipsuri cantitative sau vicii aparente constatate ulterior.
  • In cazul unor lipsuri materiale Cumparatorul poate cere inlocuirea marfii, dar nu poate cere plata de daune.

Receptia calitativa

  • Receptia calitativa se va efectua nu mai tarziu de 15 zile de la data livrarii.
  • In cazul descoperirii viciilor ascunse, Cumparatorul este obligat sa notifice in scris Vanzatorul, intr-un termen de 24 ore de la data descoperirii viciilor ascunse, prezentand si dovada existentei viciilor (fotografii sau video cu bunurile deteriorate sau neconforme). Neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a acestei obligatii de catre Cumparator inlatura orice raspundere a Vanzatorului pentru respectivele vicii ascunse.
  • Constatarea existentei viciilor ascunse descoperite cu ocazia efectuarii receptiei calitative se va face prin proces-verbal, intocmit in termen de 15 zile de la primirea notificarii si insusit de ambele parti prin semnatura si stampila.
  • Vanzatorul va inlocui pe cheltuiala sa bunurile dovedite necorespunzatoare, numai dupa semnarea procesului verbal de constatare, livrarea noilor bunuri facandu-se impreuna cu urmatoarea comanda.
  • Abaterile calitative considerate in mod uzual normale, sunt acceptate.
  • Vanzatorul nu are nicio raspundere pentru cazul in care marfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre Cumparator sau in cazul in care acesta nu utilizeaza corespunzator bunurile.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.