Papurys legal banner

Notificare de confidențialitate

În vigoare din 22.05.2018

PAPYRUS România apreciază interesul față de ofertele noastre și compania noastră. Pentru a putea să ne îndeplinim obligațiile față de dumneavoastră și să vă furnizăm informații relevante, va fi necesar să prelucrăm date cu caracter personal.

Această notificare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal precizează ce fel de date colectează PAPYRUS România, modul în care prelucrăm datele și drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu aceste date cu caracter personal. Prin acceptarea acestei notificări privind confidențialitatea, confirmați faptul că înțelegeți pe deplin ce presupune colectarea, prelucrarea și transferul unor astfel de date pe baza conținutului descris în această notă de confidențialitate.

1. Colectarea datelor cu caracter personal

PAPYRUS România colectează datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Acestea pot include titlu (funcție), nume și prenume, compania reprezentata, adresa poștală (strada, cod poștal, oraș, țară), număr de telefon, adresa de email și / sau alte date pe care ni le-ați furnizat sau date pe care le considerăm necesare în colectarea realizată de noi în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre față de dumneavoastră.

Informațiile pe care le furnizați la contactul cu PAPYRUS România:

Puteți furniza PAPYRUS România cu date cu caracter personal atunci când vă creați un cont de utilizator pe site-ul nostru, faceți achiziții, vă abonați la diferite servicii, ne contactați prin telefon, formulare web sau prin e-mail, participați la vizitele agenților de vânzări și în alte situații.

Vizitarea site-urilor noastre:

Pentru a vă oferi o experiență relevantă atunci când vizitați site-urile noastre, este posibil să colectăm anumite date cu caracter personal despre vizita dumneavoastră. Printre acestea se pot număra: link-urile pe care faceți clic și ce fel de produse doriți să vedeți în vizita pe paginile de produse și acțiunile pentru a adăuga produse în șabloane de comandă și / sau coșuri de cumpărături.

Utilizarea serviciilor noastre de marketing prin e-mail:

Pentru a determina eficacitatea campaniilor promoționale și a publicității, putem colecta date despre utilizarea de e-mailuri trimise în scop de marketing. Acestea includ datele în cazul în care se deschide un e-mail, la care se face clic pe link-uri și la ce fel de informații vă interesează.

2. Scopurile pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și baza legală pentru o asemenea prelucrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către PAPYRUS  România cu următoarele scopuri :

 • îndeplinirea obligațiilor noastre, prin procesarea achizițiilor dumneavoastră și a altor servicii pe care ați ales să le achiziționați de la noi;
 • administrarea informațiilor dumneavoastră de contact și a contului de utilizator de pe site;
 • gestionarea cazurilor de asistență pentru clienți, inclusiv asistență tehnică;
 • colectarea de statistici pentru a evalua și a îmbunătăți serviciile noastre pentru clienți în general;
 • îndeplinirea obligațiilor legale, a deciziilor instanțelor și autorităților;
 • identificarea și prevenirea utilizării incorecte, a fraudei sau a altor activități ilegale.

PAPYRUS România poate utiliza datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru a desfășura activități de marketing. Pentru a vă oferi conținut relevant în activitățile de marketing, putem utiliza date cum ar fi: segmentul clienților, achizițiile istorice, datele bazate pe vizitele pe site-urile noastre și utilizările serviciilor noastre de e-marketing, preferințele pe care le-ați împărtășit și participarea la activitățile de marketing anterioare.

Putem prelua datele dumneavoastră personale, așa cum sunt enumerate mai sus, pentru a desfășura activități de marketing, inclusiv unele sau toate din următoarele:

 • oferindu-vă informații de marketing specifice, prin poștă și / sau prin e-mail, cu privire la știri, promoții, evenimente și competiții;
 • oferindu-vă o relevanță sporită a conținutului pe baza profilului de bază al vizitei site-ului dumneavoastră.
 • oferindu-vă informații despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră atunci când interacționați cu agenții noștri de vânzări.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus se bazează pe interesul legitim al PAPYRUS România de a interacționa cu reprezentanții partenerilor de afaceri și a potențialilor clienți.

PAPYRUS România va distribui numai informații de marketing de interes prin poștă și / sau prin e-mail dacă acestea fac parte din preferințele dumneavoastră sau dacă sunteți înscriși pentru servicii de abonament specifice. Puteți să contactați PAPYRUS România în orice moment pentru a vă actualiza preferințele sau puteți schimba preferințele ca parte a profilului dumneavoastră în contul de utilizator al site-ului nostru.

3. Drepturile dumneavoastră

Mai jos este un rezumat al drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Exercitarea acestor drepturi este gratuită și puteți exercita aceste drepturi prin trimiterea unei solicitări scrise către noi. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dumneavoastră (detaliile de contact se află la sfârșitul acestei note de confidențialitate).

Rețineți că PAPYRUS România va face întotdeauna o evaluare a unei cereri de a-și exercita dreptul de a determina dacă cererea este validă. Toate drepturile enumerate mai jos nu sunt absolute și pot apărea excepții.

Pe lângă drepturile de mai jos, aveți întotdeauna dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere cu privire la prelucrarea de către PAPYRUS România a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul de acces. Prin formularea unei cereri, sunteți îndreptățit să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesează PAPYRUS România și, de asemenea, să obțineți informații suplimentare despre această prelucrare de către PAPYRUS România.

Dreptul la rectificare. Aveți dreptul să corectați și / sau să completați datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte și / sau incomplete.

Dreptul de ștergere. Aveți dreptul să solicitați ca PAPYRUS România să vă șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în următoarele situații:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

 • vă retrageți acordul pentru o activitate de prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • faceți o obiecție validă privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • datele cu caracter personal au fost procesate ilegal; sau
 • datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul de a restricționa procesarea. Aveți dreptul să solicitați restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personale în următoarele situații:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este în curs de examinare;
 • prelucrarea este ilegală sau nu mai este necesară în scopul procesării, însă vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați restricții în schimb;
 • PAPYRUS România nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar dumneavoastră aveți nevoie de datele cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept într-o acțiune în justiție; sau
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și această obiecție este validă.

Dreptul la transferabilitatea datelor. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le-ați furnizat companiei PAPYRUS România, pentru a le transmite altui furnizor de servicii, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unei obligații.

Dreptul general la opoziție. Aveți dreptul general să vă opuneți, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesele legitime ale PAPYRUS România. În eventualitatea unei opoziții, trebuie să demonstrăm că avem motive legitime convingătoare pentru o astfel de prelucrare sau că avem nevoie de datele cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept într-o acțiune în justiție.

Dreptul de a se opune comercializării directe. Aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Dacă faceți acest lucru, PAPYRUS România nu vă mai putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri.

4. Transferul datelor cu caracter personal

PAPYRUS România poate transfera datele cu caracter personal colectate ale persoanelor sau companiilor cu care PAPYRUS România are contracte de desfășurare a proceselor interne, ceea ce poate implica transferul către o țară din afara UE sau SEE. În plus, PAPYRUS România vă poate transfera datele cu caracter personal către terțe părți atunci când astfel de transferuri sunt solicitate prin lege sau prin hotărâre judecătorească. În afară de cele menționate mai sus, PAPYRUS  România nu vă va transfera datele cu caracter personal către terțe părți.

5. Menținerea datelor dvs. cu caracter personal

PAPYRUS va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal până când datele vor fi fie șterse manual, fie șterse automat din cauza inactivității pentru o perioadă de 36 de luni, cu excepția cazului în care obligațiile legale prevăd altfel.

După ștergerea datelor cu caracter personal, PAPYRUS România poate face anumite date anonime și le poate utiliza în scopuri statistice.

6. Securitate

În timp ce PAPYRUS România nu poate garanta că accesul neautorizat nu va apărea niciodată, vă asigurăm că vom acordă o atenție deosebită menținerii securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și împiedicării accesului neautorizat la acesta prin utilizarea tehnologiilor adecvate și a procedurilor interne.

7. Detaliile de contact

Dacă doriți să obțineți mai multe informații de la PAPYRUS România cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal, puteți lua legătura cu Contactele noastre de prelucrare a datelor, consultați linkul la Contacte de prelucrare a datelor.