Papurys legal banner

Warunki korzystania

Data wejścia w życie: 22.05.2018

Zespół Papyrus docenia Państwa zainteresowanie naszymi produktami oraz naszą firmą i zaprasza do odwiedzin naszej strony internetowej. Niniejsza strona internetowa, a także jej podstrony (dalej „STRONA”) są publikowane i obsługiwane przez OptiGroup AB, Papyrus AB, Procurator AB i/lub dowolne ich oddziały lub spółki zależne (razem „PAPYRUS”) .

Odwiedzając należącą do PAPYRUS STRONĘ i korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na następujące Warunki Korzystania:

1.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

2.

SUBSKRYPCJE

3.

POLITYKA COOKIES

4.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.

ZNAKI TOWAROWE

6.

KONTO UŻYTKOWNIKA

7.

AKTUALIZACJE I ZMIANY

8.

PRZEKAZYWANE INFORMACJE I MATERIAŁY

9.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Informacja o polityce prywatności

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa i dostarczenia Państwu odpowiednich informacji, PAPYRUS musi zbierać Państwa Dane osobowe. Więcej informacji na temat danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez PAPYRUS znajdą Państwo pod linkiem Informacja o polityce prywatności.

W celu uzyskania od PAPYRUS szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do naszych osób kontaktowych ds. przetwarzania danych. Kontakt znajduje się pod linkiem Osoby kontaktowe ds. przetwarzania danych.

Różne oddziały PAPYRUS prowadzą swoje strony internetowe w sposób niezależny od siebie. Oznacza to, że na tych stronach, jak również na stronach zapewniających specjalne funkcje, mogą występować dodatkowe i/lub odmienne informacje i wymagania dotyczące polityki prywatności.

STRONA może zawierać linki do stron internetowych nienależących do podmiotów z grupy Papyrus. PAPYRUS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez takie strony.

 

2. Subskrypcje

W oparciu o dane podane przez Państwa w określonych miejscach STRONY, dostarczane są Państwu rozmaite funkcje z zakresu subskrypcji. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za podane dane i swoje wybory w zakresie subskrypcji.

Usługi subskrypcji na STRONIE mogą być świadczone przez osoby lub firmy, z którymi PAPYRUS zawarł umowy na prowadzenie procesów wewnętrznych. Oznacza to, że w przypadku skorzystania przez Państwa z usługi subskrypcji w PAPYRUS, Państwa adres e-mail może być przetwarzany przez takich partnerów.

 

3. Polityka cookies

Co to jest plik cookie?
Kiedy przeglądają Państwo naszą STRONĘ, możemy przechowywać na Państwa komputerze pewne informacje w formie plików „cookie”. Cookies to niewielkie wycinki danych przekazywanych przez witryny internetowe, które, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Państwa przeglądarkę, są przechowywane w pamięci lub w niewielkim pliku. Cookies są podstawową technologią internetową, dzięki której witryny mogą pamiętać użytkowników i oferować im bogatą funkcjonalność.

Pliki cookie są przekazywane między przeglądarką, a stroną internetową, która zastosowała dany plik cookie, tak by niepowiązane osoby trzecie nie mogły odczytać zawartości danego pliku cookie. Strona internetowa może jednak współpracować z zewnętrznym dostawcą cookies, oferującym statystyki odwiedzin lub inne usługi.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie na tej strone 
Korzystając z naszej STRONY (przy ustawieniach przeglądarki zezwalających na korzystanie z plików cookie), wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce cookies, dla celów przedstawionych poniżej.

W jaki sposób Papyrus wykorzystuje pliki cookie?
PAPYRUS wykorzystuje pliki cookie w celu:

  • Zbierania informacji o sposobach korzystania przez odwiedzających, kiedy odwiedzający przegląda naszą STRONĘ, w celu gromadzenia anonimowych statystyk na temat sposobów korzystania. Tą drogą staramy się uzyskać możliwość lepszego dopasowania konkretnych informacji do preferencji odwiedzających.
  • Identyfikacji unikalnej wizyty w celu zapewnienia odwiedzającemu sesji, w trakcie której użytkownicy mogą np. zalogować się i skorzystać z koszyka lub innych funkcji sklepu internetowego.
  • Rejestrowania informacji na temat Państwa szczególnych preferencji, kiedy przeglądają Państwo witrynę.

Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, PAPYRUS nigdy nie wykorzystuje plików cookie w celu zbierania Danych osobowych.

Automatyczne zbieranie danych nieosobowych
Dostawcą sieciowych usług analitycznych na naszej STRONIE jest Google Analytics. Oznacza to, że kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, pliki cookie będą przechowywane na Państwa urządzeniu przez Google Analytics, chyba że ustawienia Państwa przeglądarki nie zezwalają na takie pliki cookie.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie

Google Analytics

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te informacje, by opracowywać zbiorcze raporty oraz ulepszać naszą STRONĘ. Te pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym na temat liczby odwiedzających witrynę, pochodzenia odwiedzających i odwiedzonych przez nich stron.
 

Proszę kliknąć tutaj, by zapoznać się z polityką prywatności Google

 

Sesyjne pliki cookie

Identyfikator sesji to unikalny identyfikator generowany i wysyłany z serwera do przeglądarki w celu identyfikacji bieżącej sesji interakcji. Ten plik cookie jest konieczny, by witryna mogła nadążać za Państwa sesją z serwerem WWW. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

 

Pliki cookie stałe

Ten plik cookie jest używany do bieżącego kontrolowania Państwa decyzji co do akceptacji lub braku akceptacji plików cookie. Jeśli w którymś momencie zaakceptowali Państwo cookies, stosowny komunikat nie będzie wyświetlany, dopóki taki plik istnieje.

 

Pliki cookie stałe

Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzenia kraju/rynku, z jakiego Państwo korzystają.

 

Jak uniknąć plików cookie?
Jeśli nie chcą Państwo akceptować wykorzystywania plików cookie przez PAPYRUS na naszej STRONIE, muszą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę, czyli zmienić jej ustawienia, tak by odrzucała pliki cookie. Wówczas jednak nie możemy zagwarantować, że nasza STRONA będzie funkcjonować prawidłowo.

Wiele przeglądarek oferuje opcje takie jak „przeglądanie w trybie prywatnym” albo „nie przechowuj historii”, dzięki którym można w pełni korzystać ze STRONY, co jest uzależnione od plików cookie, bez konieczności zezwalania na długoterminowe ich przechowywanie. Innym popularnym rozwiązaniem z zakresu prywatności jest ręczne usuwanie całej historii w dowolnie wybranym momencie.

Narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych
STRONA może korzystać z narzędzi do udostępniania. Dzięki narzędziom do udostępniania mogą Państwo udostępniać treści poprzez serwisy społecznościowe takie jak Facebook czy Twitter. Przy skorzystaniu z takiego przycisku, serwis społecznościowy może umieścić na Państwa komputerze plik cookie. Będzie to zewnętrzny plik cookie ustawiony przez serwis społecznościowy. W przypadku pytań o wykorzystanie takich zewnętrznych plików cookie, powinni Państwo sprawdzić politykę cookies danego serwisu społecznościowego.

 

4. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Treści zawarte na tej STRONIE lub udostępnione za jej pośrednictwem stanowią © copyright 2017 Papyrus AB, SE-431 26 Mölndal, Szwecja lub jednej lub więcej innych spółek OptiGroup. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym m. in. logotypy, obrazy, patenty, know-how, informacje poufne, prawa do baz danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych bądź nie)) udostępnione za pośrednictwem naszej STRONY podlegają ochronie własności intelektualnej. Wyrażają Państwo zgodę, że nie będą w żaden sposób zakłócać lub podejmować prób zakłócenia funkcjonowania naszej STRONY.

Treści udostępniane w naszej WITRYNIE nie mogą być powielane, kopiowane, przekazywane, rozpowszechniane, przechowywane, modyfikowane, pobierane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody PAPYRUS. PAPYRUS upoważnia Państwa bez wymogu uprzedniej pisemnej zgody PAPYRUS do przeglądania i pobierania informacji udostępnianych za pośrednictwem naszej STRONY wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. W żadnym wypadku zawarte tu informacje lub oprogramowanie nie mogą być rozpowszechniane lub dostarczane osobom trzecim.

Dostęp do naszej STRONY nie wiąże się z udzieleniem użytkownikowi jakiejkolwiek licencji na jakąkolwiek własność intelektualną, która stanowi własność PAPYRUS lub na którą została PAPYRUS udzielona licencja.

Wszelkie prawa własności intelektualnej udostępniane za pośrednictwem naszej WITRYNY są zastrzeżone i jednoznacznie zakazuje się jakiegokolwiek korzystania z nich bez uprzedniego pisemnego upoważnienia od właściciela danego prawa. Niektóre części WITRYNY mogą zawierać obrazy, które podlegają polityce praw autorskich ich dostawców.

 

5. Znaki towarowe

Znaki towarowe PAPYRUS, jak również wszystkie inne tego rodzaju nazwy, logo, frazy i projekty (w tym m. in. wszystkie nagłówki stron, ikony przycisków, niestandardowa grafika i skrypty) wykorzystywane i udostępniane za pośrednictwem STRONY stanowią znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe lub zastrzeżone formy wizualne PAPYRUS. Znaki towarowe i formy wizualne grupy PAPYRUS nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są produktami lub usługami PAPYRUS, mogącymi w jakikolwiek sposób wprowadzić w błąd klientów lub będącymi w jakikolwiek sposób uwłaczającymi lub dyskredytującymi dla PAPYRUS.

 

6. Konto użytkownika

W celu uzyskania dostępu do niektórych części STRONY o ograniczonym dostępie, może pojawić się konieczność założenia przez Państwa konta użytkownika. Aby utworzyć konto użytkownika, muszą Państwo ukończyć proces rejestracji, przekazując PAPYRUS aktualne, kompletne i dokładne dane zgodnie z wymogami formularza rejestracyjnego.

Otwierając konto użytkownika, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z i zrozumieli Warunki korzystania ze STRONY, w tym Informację o polityce prywatności. Zostaną Państwo także poproszeni o wybranie dla swojego konta hasła i nazwy użytkownika, za których obsługę ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność. PAPYRUS nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, jaką mogą Państwo ponieść wskutek użytkowania Państwa hasła lub konta przez inną osobę.

STRONA umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu poprzez wyznaczonych administratorów. Jeżeli ta sytuacja Państwa dotyczy, pozostają Państwo odpowiedzialni za wszystkie działania i zaniechania w odniesieniu do takich uprawnień dostępu w imieniu Państwa firmy i wyznaczonych przez Państwa użytkowników.

PAPYRUS zastrzega sobie prawo odmowy usług, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji zawartości lub usuwania zamówień wedle własnego wyboru.

 

7. Aktualizacje i zmiany

PAPYRUS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełniania STRONY w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do uzupełnienia, zmiany, aktualizacji lub modyfikacji, w dowolnym momencie i bez powiadomienia: Warunków korzystania, Informacji o polityce prywatności oraz Warunków płatności online kartą kredytową poprzez opublikowanie takich zmian, aktualizacji lub modyfikacji na STRONIE. Każda taka zmiana, aktualizacja lub modyfikacja wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na STRONIE.

Zachęcamy Państwa do przeglądania niniejszych Warunków korzystania przy każdej okazji, kiedy korzystają Państwo ze STRONY.

 

8. Przekazywane informacje i materiały

Zawsze chętnie otrzymujemy wiadomości od odwiedzających naszą STRONĘ. Wszystkie informacje i materiały, które Państwo do nas przesyłają (za pośrednictwem STRONY), takie jak komentarze, sugestie, pomysły, materiały, koncepcje, pytania lub inne informacje, będą traktowane jako NIEMAJĄCE CHARAKTERU POUFNEGO i NIEZASTRZEŻONE. Dlatego też prosimy o nieprzesyłanie żadnych informacji lub materiałów, których nie chcą nam Państwo powierzać, w tym żadnych informacji poufnych i żadnych oryginalnych materiałów o charakterze kreatywnym. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za przekazywane informacje i materiały, w tym m. in. za ich zgodność z prawdą i dokładność.

Wyrażają Państwo zgodę, że wszystkie przekazane przez Państwa informacje i materiały będą uznawane za wyłączną własność PAPYRUS oraz że PAPYRUS będzie uprawniony do ich niczym nieograniczonego wykorzystania, w tym m. in. do opracowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów, bez jakiegokolwiek obowiązku rekompensaty wobec Państwa czy dowolnego innego dostawcy niezamówionych przez PAPYRUS informacji lub materiałów.

Zwracamy uwagę, że przekazywane przez Państwa poprzez STRONĘ informacje i materiały nie mają charakteru prawnie wiążącego. Z tego powodu faktury, monity i tym podobne należy przesyłać wyłącznie na adresy określone w danej umowie.

 

9. Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej i ograniczenie odpowiedzialności

Jakkolwiek PAPYRUS podejmuje wszelkie uzasadnione starania, by zapewnić dokładność informacji zawartych w tej STRONIE, informacje te są dostarczane „W STANIE, FAKTYCZNYM” i PAPYRUS WYŁĄCZA WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M. IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że korzystają ze STRONY na swoje wyłączne ryzyko, że przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z korzystaniem ze STRONY oraz że PAPYRUS nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody dowolnego rodzaju wynikłe z Państwa dostępu do STRONY, niemożności skorzystania ze STRONY lub z wykorzystania informacji lub oprogramowania udostępnionych na STRONIE.

PAPYRUS nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług innych niż te, na które PAPYRUS wyraźnie wyraził zgodę w warunkach korzystania mających zastosowanie do takich produktów i usług.

PAPYRUS nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dowolnego rodzaju w odniesieniu do dowolnej, innej strony internetowej lub jej treści, do których mogą Państwo uzyskać dostęp za pośrednictwem tej STRONY. Tego rodzaju linki są zamieszczane jedynie jako udogodnienie i nie oznaczają, że PAPYRUS przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość takich witryn internetowych. Ponadto od Państwa zależy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i zagwarantowanie, że to z czego zdecydują się Państwo skorzystać, będzie wolne od wirusów, błędów komputerowych, koni trojańskich i innych elementów o niszczycielskim charakterze.