W krainie luksusu

Program dla partnerów biznesowych.


1. Organizatorem promocji jest firma Papyrus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Promocja skierowana jest do osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.
3. W programie może uczestniczyć każdy klient segmentu Resellers Solutions, który w okresie od 2 listopada do 23 grudnia 2022r. dokona zakupów w firmie Papyrus.
4. Zasady promocji:
4.1 Kategorie i punktacja:
a. Łączna wartość obrotów netto wszystkich zakupionych produktów z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej i papieru przetargowego Polcopy. Za każde wydane 140 000 zł przyznanych zostanie 10 pkt.
b. Wartość obrotów netto, uzyskanych za zakupy papierów Multicopy /wszystkie rodzaje, formaty i gramatury/ z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Za każde wydane 5000 zł przyznanych zostanie 5 pkt.
c. Wartość obrotów netto, za zakupy papierów satynowanych Color Copy z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Za każde wydane 1000 zł przyznanych zostanie 5 pkt.
d. Wartość obrotów netto za zakupy papierów kolorowych Rainbow /wszystkie formaty i gramatury/z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Za każde wydane 1000 z przyznanych zostanie 5 pkt.
Papyrus Sp. z o.o.
Wołoska 9, 02-583 Warszawa
tel.: 22 449 0 200, fax: 22 449 0 201
NIP: 779-00-00-505, Regon: 631524855
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008986
Wysokość kapitału zakładowego: 12 106 500,00 zł
www.papyrus.pl
4.2 Zasady przyznawania punktów:
a. W każdej w/w kategorii brane będą pod uwagę wyniki klientów, których łączny obrót w danym miesiącu wyniesie minimum 140 000 zł netto.
b. Suma punktów uzyskanych w w/w kategoriach decyduje o miejscu w rankingu.
c. Informacja o bieżącej liczbie punktów będzie ogłoszona 2 i 27.12.2022r.
4.3 Nagrodą w programie, za zajęcie pierwszych jedenastu miejsc, będzie wyjazd do Dubaju dla dwóch osób. Termin wyjazdu 10-14 stycznia 2022r.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności, ze strony Klienta, wobec firmy Papyrus Sp. z o.o. w dniu rozliczenia promocji.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną, upust cenowy itp.
7. Do każdej nagrody dołączony zostanie protokół odbioru nagrody, który należy wypełnić i odesłać do firmy Papyrus Sp. z o. o..
8. Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej beneficjenta i powinna być przez niego opodatkowana na zasadach ogólnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź wprowadzenia zmian w regulaminie.
10. Ewentualne pytania, prosimy kierować do koordynatora programu: Iwona Swaracka tel.: 605-305-637 lub e-mail: iwona.swaracka@papyrus.com.

 

Regulamin

Program wyjazdu