Zmiana organizacyjna Papyrus Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Po wielu latach pracy w Papyrus, na stanowiskach związanych ze sprzedażą, zarządzaniem produktami, a następnie jako Dyrektor Zarządzająca w Polsce, Justyna Pachniowska zdecydowała się kontynuować swoją karierę i rozwój poza strukturami Papyrus. Justyna zakończy swoją pracę w dniu 31 lipca 2021 r. Chcielibyśmy podziękować Justynie za jej zaangażowanie, wkład i wspieranie Papyrus w każdym obszarze, zarówno lokalnie jak na poziomie Regionu Europy Południowo-Wschodniej. Życzymy również wszystkiego najlepszego.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że Renata Mosiej została mianowana na stanowisko Dyrektor Zarządzającej na Polskę i obejmie tę funkcję 1 sierpnia 2021 roku. Renata będzie również nadal pełnić funkcję Dyrektora Finansowego w Polsce oraz wspierać zespół Regionu Europy Południowo-Wschodniej w obszarze finansów. Gratulujemy Renacie nowej roli!

W celu dalszego wzmocnienia działań sprzedażowych i marketingowych, liderzy Segmentów Sprzedaży będą bezpośrednio wspierani przez Sorin Buga (MD Regionu Europy Południowo-Wschodniej) w obszarze swoich segmentów.
Papyrus podąża ścieżką ciągłego rozwoju i doskonalenia jednocześnie zwiększając efektywność operacyjną. Dalsza dywersyfikacja i aktywne poszukiwanie możliwości akwizycji również są i będą kluczowe w najbliższym czasie by zapewnić dalszy rozwój organizacji.

Sorin Buga – Regional MD SEE Cluster
Monika Somogyi – Head of HR – PBS Business Area

 

Dear Partner,

After many years with Papyrus, and having held positions in sales, category management and most recently the MD position for Poland, Justyna Pachniowska has decided to embark on a different development journey outside Papyrus, leaving the company with 01 August 2021. Justyna has been a valuable member of the SEE leadership team and her contribution to all areas has made a great impact. We would like to thank Justyna for her drive and dedication to support the Papyrus journey and wish her all the best in her new role.

Along with our continuous efforts to provide internal development opportunities to our people, we are pleased to announce that our colleague, Renata Mosiej is appointed to a new role of Country Manager for Poland and continue also to support on her other roles as SEE & Poland Finance Director. Please join us in congratulating Renata for the new role!
In order to further strengthen sales and marketing efforts, Sales Business Segment leaders will have increased authority and will be directly supported by Sorin Buga (SEE Cluster MD) in relevant areas for future business development.

Papyrus is following the path to consistently improve the Go to Market model and at the same time continuously increase operational efficiency. Further diversification and actively looking for acquisition opportunities maintain to be in next future scope too.

Sorin Buga – Regional MD SEE Cluster
Monika Somogyi – Head of HR – PBS Business Area

 

Zmiana organizacyjna - Papyrus Polska
Organizational change - Papyrus Poland