Zrównoważony rozwój

Zaangażowani w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Oferujemy produkty i usługi, które najlepiej odpowiadają potrzebom naszych klientów pod względem funkcjonalności, jakości i trwałości. Asortyment jest stale dostosowywany, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze możliwości zakupowe. Ponadto stosujemy surowe polityki środowiskowe oraz kryteria wyboru dostawców i produktów.

Dzięki strategii środowiskowej obejmującej całą firmę wyznaczamy standardy w zrównoważonej interakcji z naturą. Poprzez ciągłe ulepszenia staramy się minimalizować i zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zajmujemy się zrównoważonym rozwojem w całym naszym łańcuchu wartości. Oczekujemy również, że nasi dostawcy i partnerzy będą przestrzegać naszych polityk i zasad związanych z naszą agendą zrównoważonego rozwoju i wymagamy od naszych dostawców, aby zapewniali zgodność dostarczanych surowców, produktów i usług z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Pierwszy sprzedawca papieru z certyfikatem FSC®

W 2003 roku Papyrus był pierwszym europejskim sprzedawcą papieru, który otrzymał certyfikat FSC®. Obecnie wszystkie firmy Papyrus posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu, który pozwala nam zagwarantować pochodzenie surowca, z którego pochodzi produkt papierniczy. Do końca 2014 r. zakończono integrację wszystkich firm Papyrus w jednej, współdzielonej w wielu lokalizacjach FSC® i PEFC®.

2021_OptiGroup FSC.pdf

2021_OptiGroup PEFC.pdf