Wybór produktów w Kreda drzewna, błyszcząca

OpakoGloss®

Papier powlekany, drzewny, biały, wykończenie błyszczące

OpakoPlus®

Papier powlekany, drzewny, biały, wykończenie błyszczące