Kodeks etyczny

Kodeks etyki w Papyrus zestawia wszystkie nasze najważniejsze wartości i obejmuje zasady odpowiedzialności społecznej, przestrzegania prawa konkurencji, zasad wykonywania praktyk biznesowych w naszej codziennej działalności.

Papyrus jest nakierowany na zrównoważony rozwój polegający na odpowiedzialności za gospodarkę, środowisko oraz społeczności lokalne.

W Papyrus działamy zgodnie z naszymi wartościami, polityką oraz właściwymi zasadami, wspólnymi dla wszystkich rynków.