Certyfikat PEFC

PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji parasolowej, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Certyfikacja PEFC™ umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC™. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC™, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania drewna i handlu nim muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu. Ponadto, wszystkie certyfikowane jednostki muszą zwrócić się o wydanie licencji na stosowanie logo PEFC™.

Papyrus uzyskał certyfikat PEFC™ CoC - kontroli pochodzenia produktu o numerze: 34519. Numer Logo PEFC/04-31-0749.

Pobierz certyfikat PEFC™

 

/MEDIA_CommonMedia/m1170066_PL_PEFC_logo_365x421.jpg