Value In Paper

Vil du skille deg ut fra mengden og i tillegg huskes, så må du gjøre deg bemerket. Det samme gjelder for trykksaker. Den merverdi en trykksakskjøper opplever ved å treffe riktige papirvalg - uansett hvilke andre faktorer som inngår i trykksaken - kaller vi for Value In Paper. Det skaper trykksaker som:

  • virker
  • skiller seg ut fra mengden
  • får deg til å huske budskapet
  • ikke ender sitt liv i en søppelkasse
  • berører deg
  • gir deg respons
  • brukes
  • inspirerer
  • kommuniserer

Vi har stor erfaring med trykksaksbrukere som har opplevd positiv vekst på grunn av papirvalget. Den erfaringen vil vi gjerne dele med deg.

Kontakt oss på info.no@papyrus.com eller på tlf. 22 90 45 00 så kan vi sammen gjøre trykksaken mer effektiv.

Nyheter fra Papyrus

Vis alle nyheter

 
 

Papyrus Competence Center

Bestill A4 prøver og helark