Value In Paper

Vil du skille deg ut fra mengden og i tillegg huskes, så må du gjøre deg bemerket. Det samme gjelder for trykksaker. Den merverdi en trykksakskjøper opplever ved å treffe riktige papirvalg - uansett hvilke andre faktorer som inngår i trykksaken - kaller vi for Value In Paper. Det skaper trykksaker som.....

-virker

-skiller seg ut fra mengden

-får deg til å huske budskapet

-ikke ender sitt liv i en søppelkasse

-berører deg

-gir deg respons

-brukes

-inspirerer

-kommuniserer.

Vi har stor erfaring med trykksaksbrukere som har opplevd positiv vekst på grunn av papirvalget. Den erfaringen vil vi gjerne dele med deg.

Kontakt oss så kan vi sammen gjøre trykksaken mer effektiv.

 

Papyrus e-Shop instruksjonsfilm

Vis instruksjonsfilm (engelsk)

 

Papyrus Dummyshop

Bestill prøve eller dummy