Miljømerkinger og ledelsessertifiseringer

FSC 
FSC står for Forest Stewardship Council og er en internasjonal non-profit merking. FSC merket er en garanti for at du kan kjøpe tre og papir med god samvittighet. I en FSC skogen ikke er høstet mer tømmer enn det skogen kan nå til å reprodusere. Samtidig er FSC en garanti for at dyr og planter er beskyttet og at de som jobber i skogen, er garantert opplæring, sikkerhetsutstyr og anstendig lønn. FSC Norge

PEFC 
PEFC står for Program for tilslutning av Forest Certification ordninger og er en paraplyorganisasjon for nasjonale sertifiseringsordninger for bærekraftig skogbruk. Hensikten med PEFC er å demonstrere og fremme bærekraftig forvaltning av skog og sikre at det er mulig å følge den sertifiserte skogen gjennom hele produksjonskjeden. PEFC Norge

Svanen 
Nordiske miljømerket. Merket gir en rekke krav til å omfatte utslipp av giftige stoffer.Svanen er en frivillig ordning der produsenter betaler gebyr for retten til å bruke varemerket. Nordic Ecolabel

EU Blomsten (EU Ecolabel)
EU Blomsten er EUs offisielle miljømerke og dermed også et av Norges offisielle  miljømerker for non-food produkter. Får å oppnå EU Blomsten skal et produkt vurderes ut i fra særlige miljøhensyn som f eks energiomkostninger ved produksjon, miljøbelastning ved bruk og anvendelse av kjemikalier. EU Ecolabel

EMAS 
EMAS (Eco-Management og Audit Sceme) er en felles EU-regulering for produsenter som har innført miljøledelse på høyt nivå. Målet med EMAS er å fremme en kontinuerlig miljøforbedringer i industrien. For å delta i EMAS Produsenten skal etablere miljøledelse. Produsent miljøforvaltning og miljømessige forhold er vurdert av en uavhengig ekspert og produsenten gir informasjon om miljøforhold tilgjengelig for offentligheten. Deltakende produsenter forplikte seg til kontinuerlig miljøforbedring - men uten EMAS gir bestemte miljøkrav. EMAS

ISO 14001 
ISO 14001 er en internasjonal standard for corporate miljøledelse etablert av International Organization for Standardization (ISO). ISO14001 minnes EMAS, men er forskjellig ved at ISO 14001 ikke krever at bedrifter og organisasjoner publisere sine resultater i form av en årlig rapport. Standard Norge

Der Blaue Engel 
Statligt tysk plateselskap. I Danmark er det få produkter med dette merket. For eksempel. kopipapir. The Blue Angel etiketten er en frivillig ordning der produsenter betaler et gebyr for å bruke varemerket. Der Blaue Engel

Gjenopprett 
Denne merkingen kan bare brukes når produsenten kan bevise at minst 45% av råstoffet har vært brukt tidligere. For produksjon av papir, for eksempel. papiravfall og halm papirmasse. 

Eugropa 
Papir Grossister i 15 europeiske land har kommet sammen om en felles merking av resirkulerte produkter som inneholder min. 50% resirkulert fiber. Resirkulerte fibre kommer fra innsamlet returpapir og ikke-fabrikken avfall.

Nyheter fra Papyrus

Vis alle nyheter

 
 

Papyrus Competence Center

Bestill A4 prøver og helark