Varsel om prisøkning fra 01.12.2021

For tiden opplever vi en global ubalanse når det gjelder tilbud og etterspørsel på mange områder. Dette innebærer blant annet betydelig mangel på råvarer med akselererende prisøkninger som resultat. Samtidig rammes våre leverandører hardt av den pågående strøm- og energikrisen med ekstraordinære økninger. Våre leverandører har derfor varslet oss om betydelige prisøkninger som vi nå er tvunget til å gjennomføre i markedet per 01.12.2021.

Papyrus arbeider konstant for å minimere kostnadene for våre kunder og har med støtte av vår innkjøpskraft lykkes med å dempe deler av den varslede økningen. Forhandlinger pågår fremdeles, men vi tvingens dessverre gjennomføre økningene da vi ikke selv fullt ut kan absorbere de varslede endringene. Endringene vil omfatte:
 

•  Bestrøket papir 10-20%         
•  Ubestrøket papir 10-20%
•  Grafisk kartong 15-20%
•  Viscom 10-20%
•  Emballasje   5-20%
•  Øvrig sortiment 15-30%


Ta gjerne kontakt med din salgskonsulent for mer utfyllende informasjon.

Med vennlig hilsen Papyrus Norge AS
Joakim Bruksås
Salgssjef Grafisk/Viscom

 

Papyrus e-Shop instruksjonsfilm

Vis instruksjonsfilm (engelsk)

 

Papyrus Dummyshop

Bestill prøve eller dummy