Varsling om prisjustering av våre tjenester, samt energi- og distribusjonstillegg per 25. november 2021

På grunn av massive økninger i de globale råvareprisene, den vedvarende og kraftige økningen i omkostninger til elektrisitet, naturgass og drivstoff, samt ekstraordinære utfordringer innen både nasjonal og internasjonal logistikk, har våre leverandører varslet oss om prisøkninger.
 
Papyrus forsøker alltid å handle ansvarlig og følger derfor fortsatt forpliktelsene vi har om 30 dagers varsel selv under disse ekstraordinære omstendighetene.

Vi forventer også snart prisvarslinger fra våre leverandører, men vi kommer tilbake når vi vet mer. I lys av dette er vi nødt til å justere prisene på våre servicetillegg, som returhåndtering, eksakte kvantiteter osv.

Vi justerer samtidig vårt nåværende energi- og distribusjonstillegg:

  • fra 3,9 % til 4,9 %

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du ta kontakt med undertegnede eller din Papyrus-konsulent.  
 

Vennlig hilsen
PAPYRUS NORGE AS

 

Joakim Bruksås
Salgssjef Grafisk/Viscom

 

Papyrus e-Shop instruksjonsfilm

Vis instruksjonsfilm (engelsk)

 

Papyrus Dummyshop

Bestill prøve eller dummy