Varsel om prisøkning, grafisk fra 01.03.2021

På grund av økte kostnader på transport, materiell og tilvirkning, har våre leverandører varslet om prisstigning fra den 01.03.2021.

Papyrus arbeider konstant for å minimere kostnadene for våre kunder og har med støtte av vår innkjøpskraft lykkes med å dempe deler av den varslede økningen. Forhandlinger pågår fremdeles, men vi tvingens dessverre gjennomføre økningene da vi ikke selv fullt ut kan absorbere de varslede endringer.

Endringene vil synligjøres som følgende:

  • Bestrøket papir 7-12 %
  • Ubestrøket papir 7-12%
  • Grafisk kartong 4-8%
  • Øvrig sortiment 4-8%

 

Ta gjerne kontakt med undertegnede eller din salgskonsulent for mer utfyllende informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Papyrus Norge AS

Arild Wennberg

Salgsdirektør