Varsel om prisendringer fra 7.8.2017

Som en konsekvens av en fortsatt sterk global etterspørsel og økte produksjonskostnader, har våre leverandører varslet oss om prisøkninger tilsvarende 4 til 8 %. Til tross for et pågående høyt fokus på effektivitet og egne driftskostnader, har vi ikke muligheter til å absorbere denne økningen selv, og vi ser oss nødt til å videreføre dette i markedet.

Økningen vil virke for alle kvaliteter, og vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon så snart denne er klar. Ta gjerne kontakt med din representant eller undertegnede for ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen

Arild Wennberg, Salgsdirektør.