Varsel om prisøkning fra 25.05.2019

På grunn av fortsatt høye produksjons- og råvarekostnader har vi fått varsel om prisøkninger fra våre leverandører. Dette medfører at vi ser oss nødt til å øke våre priser for alle leveranser fra 25.05.2019 iht. følgende:

  • Bestrøket papir i ark og rull, 3 til 4 %.
  • Ubestrøket papir i ark og rull, 4 til 5 %.
  • Grafisk kartong, 3 til 4 %.
  • Effekt- og spesialpapir, 3 til 4 %.
  • Konvolutter, 3 til 4 %.

 

Prisendringer kan også forekomme innen andre deler av vårt produkt- og service tilbud. 

De kraftige økningene innen energi- og distribusjonstillegg som vi har opplevd de siste årene, gjør at vi også ser oss nødt til å øke vårt energi- og distribusjonstillegg fra 2,9 til 3,9 % fra samme dato.

De største kostnadsdriverne er drivstoff, i form av kraftig stigende diesel tillegg (DMT), økte bompriser og distributørenes kapasitetsutfordringer på sjåfører.

Ta gjerne kontakt med undertegnede eller din salgskonsulent for mer utfyllende informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Arild Wennberg

Salgsdirektør