Gmund Original: En liten navnendring på en stor papirserie

Original Gmund blir til Gmund Original.

 I vårt Specials®-sortiment av kreativt papir og konvolutter finner du Origianl Gmund. Det er en papir- og konvoluttserie til virksomhetens, mange trykksaker. Papirprodusenten Gmund, som designer og produserer noen av verdens mest kreative papirkvaliteter, har besluttet å endre navnet fra Original Gmund til Gmund Original. På den måten skapes gjennkjennelse til de øvrige brands i porteføljen som for eksempel inneholder; Gmund Action, Gmund Colors og Gmund Cotton. Kvalitetsmessig skjer det ingen endringer ved navneskiftet og Gmund Original leveres fortsatt med samme høye kvalitet. Navneskiftet skjer suksessivt, og du kan oppleve å få papir med begge navnene i en periode, inntil vårt lager er skiftet ut. Dette gjelder også prøvmateriell.