Båndbeskyttelse

Med båndbeskyttelse kan man forebygge transportskader og dessuten spare emballasje. Vår båndbeskyttelse av utvalgt liner trykklamineres med vannbasert kaldlim. Den ublekte lineren og det vannbaserte limet gjør beskyttelsen 100 % gjenvinnbar.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.