Steinpleie, Perform Deep Stone Cleaner
Steinpleie, Perform Deep Stone Cleaner

Steinpleie, Perform Deep Stone Cleaner

Ajour Trading
Høykonsentrert rengjøringsmiddel for rengjøring av alle typer interiør og eksteriør av naturstein. Formulert for effektiv fjerning av lettere byggrester, smuss, lettere voksbelegg og sjiktavleiring av vedlikeholdskjemikalier samt for rengjøring av fuger.