Reacto® Ferdigblandet

Selvkopierende papir (sett), trefri, hvitt og kulørt
Trykkmetoder
Absorberende kvaliteter er egnet for offset, UV-offset og silketrykk. Bruk av sprøytepulver med passende partikkelstørrelse kan vurderes.
Raster
Anbefalt standard raster er opp til 60 l/cm (150 lpi) på ubestrøket papir og opp til 80 l/cm (200lpi) på bestrøket papir. Ved bruk av annen rasterteknologi, bør test utføres før trykk. Valget av fargeprofil og maksimal fargemengde bør gjøres av trykkeriet, som kan ta hensyn til forskjellige elementer, som papirvalg og utstyr.
Trykkfarger
Velegnet for offsettfarger, oksidasjonstørrende faeger og UV-farger.
Trykkpresse
Standard trykkpress. Unngå økende trykkpress.
Tørketider
Tørkeprosessen for både oksidasjonstørrende farger og standard farger er som regel 24 - 48 timer, avhengig av tykkelsen på fargefilmen.
Informasjon om håndtering
For at papiret skal opprettholde sin planhet bør den reklative fuktigheten være mellom 45 og 55 % og temperaturen mellom 20 og 23°C. Papiret bør oppbevares i det originale omslagspapiret helt til det skal trykkes. Ekstreme endringer i fuktighet og temperatur bør unngås.
Ansvarsfraskrivelse, teknisk spesifikasjoner
Samtlige opplysninger er i henhold til fabrikkens målinger. Det kan forekomme avvik, som er vanlige innenfor bransjen.
Ansvarsfraskrivelse, trykk- og etterbehandlingsteknikker
Ved alle trykk,-og etterbehandlingsteknikker er det leverandørens anbefalinger for farger, lim, laminering og foliering som gjelder. Reklamasjoner som oppstår ved feil bruk, er Papyrus ikke ansvarlig for.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.