G-Print®
G-Print®

G-Print®

PEFC™
Cradle to Cradle Certified® Silver
Bestrøket trefritt papir, trefri, hvit, matt