Et utvalg av produkter i Paller

Lettpallen

Ekstremt lette lastepaller som tåler både fukt og høy belastning. Pallene er godkjent for innførsel i alle land uten behandling eller dokumentasjon. Etter bruk gjenvinnes lettpallen til kartong.

Bølgepapp-pall – 100% gjenvinnbar

Pallen består av 100% jomfruelig fiber som gjør pallen vannbestandig.
Pallen kan forsterkes for å tåle mer belastning.
Spesialformater kan produseres.
100% gjenvinnbar og kan gjennvinnes sammen med all annen bølgepapp.

Kraftpapp

Kraftpapp er dobbel bølgepapp med to bølgesjikt. Denne konstruksjonen gjør materialet særdeles solid. Kraftpapp går under betegnelsen Heavy Duty og kan i mange tilfeller erstatte esker av tre. Bestillingsvare.