Et utvalg av produkter i Strekkfilm

Dispenser for håndstrekkfilm

Enkel og praktisk dispenser for manuell strekkfilmfiksering av pallegods. Dispenseren mates med håndstrekkfilm.

Forstrekt håndstrekkfilm

Smidig og letthåndterlig håndstrekkfilm som gir god laststabilitet. Gir store ergonomiske fordeler, noe som reduserer faren for slitasjeskader. Gir lavere filmforbruk og har en tidsbesparende effekt i forhold til vanlig håndstrekkfilm.

Håndstrekkfilm blåst

Håndstrekkfilm for tungt og vanskelig håndterbart gods, hvor det er påkrevd med en slitesterk kvalitetsfilm. En blåst film med høy rive- og punkteringsstyrke er et godt valg. Den transparente filmen har høy grad av optisk gjennomskinnelighet. Den svarte filmen beskytter og skjuler innholdet.

 

Håndstrekkfilm planstøpt

Planstøpt film har svært jevn kvalitet med god tilbakegangsevne, såkalt minne, og god transparens. Den har dessuten lav eller ingen avrullingslyd. Den svarte filmen beskytter godset mot uønsket innsyn.

Maskinstrekkfilm blåst TrioPlus

TrioPlus er en spesialfilm som er ferdig forstrekt fra fabrikken, og som ikke skal strekkes for mye i maskinen. Med denne filmen blir forutsetningene de samme for manuelle strekkfilmmaskiner som for helautomatiske maskiner. Laststabiliteten beholdes ettersom filmen er strekt på forhånd. Filmbesparelsen blir ca. 60 % sammenliknet med vanlig film.

Maskinstrekkfilm for tungt gods

Maskinstrekkfilm for tungt og vanskelig håndterbart gods der det kreves en slitesterk kvalitetsfilm. Et godt valg er TrioStrong. Det er en blåst film med høy rive- og punkteringsstyrke. Den transparente filmen har høy grad av optisk gjennomskinnelighet.