Tape med ferdige tekster

Tape med påtrykt standardtekst om behandling og innhold. Tapen finnes i flere utførelser. Kontakt oss for ytterligere informasjon.