Telescopic boxes

Boks i to deler. Delene er glidbare, noe som gjør at boksen kan justeres i henhold til innholdet.

Artikkel Lengde mm Bredde Høyde Farge Kvantum
Pris
2048873
Esker Teleskop 1500-2500x300x150mm 2500 300 150
Valg ikke mulig