Neusan

Lavtskummende og nøytralt middel som ikke inneholder organiske løsemidler. Til svømme- og badebasseng osv. Løser effektivt opp hud- og smussavleiringer samt lettere kalkbelegg i én enkelt arbeidsprosess. Reagerer ikke med klor, og påvirker ikke vannets klor- eller pH-verdi. Klordosering, pH-måleapparat og filterets funksjon påvirkes ikke. Brukes både ved manuell og maskinell rengjøring.

Artikkel Kvantum
Pris
2003658
Bassengrengjøring Neusan 3 x 5 ltr Originalnummer 164763
Valg ikke mulig