Et utvalg av produkter i Bassengrengjøringsmiddel

Neusan

Lavtskummende og nøytralt middel som ikke inneholder organiske løsemidler. Til svømme- og badebasseng osv. Løser effektivt opp hud- og smussavleiringer samt lettere kalkbelegg i én enkelt arbeidsprosess. Reagerer ikke med klor, og påvirker ikke vannets klor- eller pH-verdi. Klordosering, pH-måleapparat og filterets funksjon påvirkes ikke. Brukes både ved manuell og maskinell rengjøring.