Et utvalg av produkter i Overflate Desinfeksjon

Debisan

Brukes til rengjøring og desinfisering av gulv, vegger og andre harde flater på sykehus, skoler, barnehager, gymsaler, omkledningsrom og næringsmiddellokaler.

Desinfeksjonsmiddel for toalettseter Tork Mini S2

Flatedesinfeksjonsmiddel for toalettseter.

 

Flatedesinfeksjon Dax 70 Plus

DAX Flatedesinfeksjon 70+ er en etanolbasert flatedesinfeksjon med rengjørende effekt. Produktet kan brukes på flater som bord, skrivebord, benker og undersøkelsesbenker for fjerning av bakterier og virus.

Flatedesinfeksjonsmiddel PAL

Brukes som flatedesinfeksjon for senger, bord, tastatur, klinisk utstyr, laboratorieutstyr m.m. Produktet passer utmerket for barnehager til desinfisering av stellebord og leker. Krever ingen etterbehandling, virketide er ca. 1 min.

Flatedesinfeksjonsmiddel, DAX, flatedesinfeksjon Plus

For flater og instrumenter, f.eks. laboratoriebenker, sanitærrom og utrykningskjøretøy. Flatedesinfeksjon Plus er basert på isopropylalkohol og tensider, noe som gjør at det både desinfiserer og rengjør på én gang. Med sprutkapsel. pH 8,5.