Moppekonserveringsmiddel, Clax Moppekonservering F

Flytende konserveringsmiddel for fuktoppbevarte mopper. Forhindrer bakterievekst. pH 3,5 i bruksklar løsning.