Et utvalg av produkter i Håndoppvaskmiddel

Fri Disk Natur

Effektivt, drøyt og mildt håndoppvaskmiddel. Konsentrert for lav dosering. Parfymert. pH 7,0.

Håndoppvask Easy Clean Brilliant

Nøytralt middel til håndvask og rengjøring av lett tilsmussede vannfaste flater.

Håndoppvaskmiddel, Suma Light D1.2

Effektivt oppvaskmiddel med farge og parfyme. pH 6.

 

Håndoppvaskmiddel, Yes

Effektivt, drøyt og mildt håndoppvaskmiddel. Konsentrert. Varer lenger. Parfymert. pH 7,0.

Oppvaskmiddel KBM Opal

Ett drøyt håndoppvaskmiddel for lettere rengjøring og håndvask. Oppvaskmiddelet har og en selvtørkende egenskap. Finnes både parfymert og uparfymert.

Suma Star Pur-Eco D1

Konsentrert, mildt oppvaskmiddel for håndoppvask og lettere rengjøring. Farge- og parfymefri. pH 7.