Et utvalg av produkter i Avfallshåndtering

Vaskepose Vannløselig LH0

Vannløselige vaskeposer garanterer, gjennom sikker isolasjon, at de smittede varene / instrumentene fra f.eks. en driftsavdeling kommer ikke i direkte kontakt med personell innen håndtering, lagring, transport. En ubrutt sikker kjede rett i vask / oppvaskmaskin uten at noen mennesker blir utsatt for smittsom risiko.